Wspólny bilet PKP? Na razie tylko "Pakiet Podróżnika"

Wspólny bilet PKP? Na razie tylko „Pakiet Podróżnika”

W piątek 15 września 2017 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Grupa PKP oficjalnie zaprezentowały wspólną ofertę PKP Intercity, Polregio (Przewozy Regionalne) i PKP SKM TrójmiastoPakiet Podróżnika. Jej założeniem jest możliwość zakupu biletu kolejowego na dłuższe odcinki w ramach jednej transakcji. Na razie bilet dostępny jest jedynie w kasach 3 wspomnianych przewoźników. Ma to być pierwszy krok do wprowadzenia wspólnego biletu dla całej sieci kolejowej w Polsce, który ma się pojawić na przełomie 2018 i 2019 r.

Oferta Pakiet Podróżnika została wprowadzona do ponad 500 kas biletowych w poniedziałek 11 września.

Uczestnicy Pakietu Podróżnika uruchamiają ponad 2,5 tys. pociągów dziennie i mają 55 proc. rynku przewozów w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę pasażerów wg danych UTK.

Jak zapewniają prezes PKP SA Krzysztof Mamiński oraz szefowie PKP Intercity, POLREGIO i PKP SKM Trójmiasto, inicjatywa jest otwarta także dla przewoźników samorządowych i prywatnych, którzy obsługują połączenia w poszczególnych regionach Polski.

Czas pokaże, czy zdecydują się na przystąpienie do oferty. Przypomnijmy, że ośmiu przewoźników regionalnych doszło już wcześniej do porozumienia i 1 sierpnia uruchomiło ofertę Wspólny Bilet Samorządowy. Kosztuje 38 zł i ważny jest przez 24 godziny.

Pakiet Podróżnika – zasady

W praktyce pasażer na jednym blankiecie i w ramach jednej transakcji kupuje jeden bilet na interesujący go odcinek. Oczywiście podróż musi się odbyć pociągami PKP Intercity, Polregio (Przewozów Regionalnych) lub PKP SKM Trójmiasto.

Minusem jest jednak wciąż nierozwiązana kwestia taryf biletowych. To sprawia, że ostateczna cena biletu na całą podróż jest sumą cen biletów na poszczególne odcinki.

Bilet w ramach Pakietu Podróżnika jest też dość nieczytelny ponieważ znajduje się na nim bardzo dużo informacji.