KM-26

Z oferty KM-26 mogą skorzystać dzieci i młodzież, które nie ukończyły 26 roku życia, i nie posiadają uprawnień do ulgi ustawowej. Osoby te uprawnione są do przejazdów z ulgą 33% w klasie 2 pociągów Kolei Mazowieckich na podstawie biletów:

  • jednorazowych,
  • okresowych odcinkowych imiennych.

Podstawą do wydania biletu z ulgą 33% jest dokument stwierdzający wiek do niej upoważniający. Wydany bilet na przejazd powinien być zaopatrzony w nadruk lub poświadczoną podpisem i stemplem wystawcy adnotację brzmiącą: „KM – 26”.

Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

Szczegóły w Taryfie przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM) w § 35.

Leave a Reply